top
Image Alt

ENERJİ

  /  ENERJİ

NAZAR TEXTILE

Kojenerasyon Sistemi

Bilindiği üzere tekstil sektörü elektrik tüketimine doğrudan bağımlıdır ve ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının başlıca kaynağı enerji tüketimidir. Elektrik kullanımından kaynaklı sera gazı salımlarımızı azaltmak için 2015 yılında kojenerasyon tesisi kurarak 2020 yılı itibariyle toplam kullandığımız elektriğin %44’ünü kojen ünitemizden elde eder duruma gelmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere kojenerasyon sistemi daha çevreci ve daha yüksek verimli çözümlerin başında gelmektedir. Kojenerasyon sistemimiz sayesinde bir taraftan yakıttan tasarruf sağlarken diğer taraftan yakıttan üretilen enerjinin daha verimli kullanımı sağlanmıştır. Bu noktada kapasite artışı planlarımız bulunmaktadır.

Güneş Enerjisi Sistemi

Nazar Textile kompak iplik üretimi tesisinin çatısında yer alan 2.2MW kapasiteli güneş enerji panelleri sayesinde,

Yıllık ortalama 2.9m KWHlık yeşil enerji üretimi yapmaktadır.

Rüzgar Santrali

NAZAR Tekstil’in REA ENERGY isiminde bağlı ortaklığı olan şirketine ait 12 MW kapasiteli Rüzgar Enerji Santrali bulunmaktadır.